Strona główna

Opublikowano: piątek, 23 sierpnia 2013, 15:02

  Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Izby Notarialnej Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 powyższej Ustawy – a zatem m.in. organy samorządów zawodowych – obowiązane są do tworzenia własnych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których zamieszczają informacje podlegające udostępnieniu w tej drodze. Są one wyszczególnione w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5 powołanej Ustawy. Powyższe informacje, wymagane przez prawo, zostały zamieszczone na kolejnych stronach naszego Biuletynu.

  Zapraszamy również na stronę główną serwisu internetowego Izby Notarialnej w Poznaniu www.rejent.poznan.pl gdzie znajdują się dodatkowe informacje, zwłaszcza wykaz i dane teleadresowe notariuszy oraz aktualności z życia Izby.

Siedziba Izby Notarialnej w Poznaniu: ul. Piękna 41, 60-589 Poznań,
tel. 61 848-08-13, tel./fax 61 848-08-14, 61 848-06-92
e-mail: izba@rejent.poznan.pl

Osoba redagująca stronę podmiotową BIP:
Anna Sobańska, numer tel.: 61 848-08-13, fax: 61 848-08-14,
adres poczty e-mail: izba@rejent.poznan.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie: Anna Strzałkowska 2013-08-23 15:02
Ostatnia modyfikacja: Anna Sobańska 2021-07-20 10:08
Publikacja: Anna Strzałkowska 2013-08-23 15:02