Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Opublikowano: piątek, 23 sierpnia 2013, 15:02

  Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Skargi i wnioski nadesłane do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu pocztą lub drogą elektroniczną przyjmowane są przez pracowników Biura i przekazywane do rozpatrzenia organom samorządowym stosownie do ich kompetencji.

Prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 15.00.

Korespondencję do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu należy kierować na adres:
Izba Notarialna w Poznaniu: ul. Piękna 41, 60-589 Poznań,
tel. 61 848-08-13, tel./fax 61 848-08-14, 61 848-06-92
e-mail: izba@rejent.poznan.pl