Majątek

Opublikowano: piątek, 23 sierpnia 2013, 15:02

  Działalność każdej izby notarialnej jest finansowana z obowiązkowych składek notariuszy, których wysokość ustala corocznie Krajowa Rada Notarialna. Składki przeznaczone są w całości na pokrycie bieżących kosztów działalności samorządowej.
Izba Notarialna w Poznaniu jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pięknej 41, wraz z odpowiednim wyposażeniem. Pod wyżej wskazanym adresem mieści się siedziba Izby.